OPSTANDINGSKERK DE KOLENKIT

We zijn een buurtkerk gevestigd in Amsterdam-West in de Kolenkitbuurt. Een buurtkerk voor kinderen, gezinnen, jongeren, volwassen en ouderen, jong en oud dus. Elke week wordt er een kerkdienst gehouden in de beneden zaal in ons gebouw aan de Leeuw van Vlaanderenstraat. Daarnaast worden op meerdere momenten in de week Bijbelstudies, bidstond en gespreksmomenten georganiseerd. Lees meer over de activiteiten van de kerk.

VRIENDEN VAN DE KOLENKIT

De stichting is opgericht met als doel het gebouw van de Kolenkit te onderhouden en de nodige renovaties te realiseren. Voor dat doel worden sponsoren en donateurs benaderd en worden crowdfunding acties gehouden. Ook donaties van bedrijven, fondsen, kerkelijke gemeenten, stichtingen en particulieren zijn welkom. Overweegt u een eenmalige donatie of om lid te worden, lees dan verder.

STICHTING HULP IN NOOD

Dit is de overkoepelende organisatie van de Kolenkit en biedt financiële en organisatorische hulp aan armen, wezen en weduwen. Dit gebeurd door de zelf opgerichte en in eigen onderhoud zijnde, Internaat Eben Haezer (1975) in Sarramacca, Suriname en andere projecten. Lees meer over ons werk.

HOUSE OF CHARITY

Door middel van Stichting House of Charity wordt er praktische hulp geboden aan buurtleden. Dit gebeurd door het verschaffen van voorlichting, ondersteuning en begeleiding om zo de mensen in Amsterdam en de Kolenkit buurt in het bijzonder in hun kracht te zetten.