De zegen van geven

‘Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die
zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.’
– Spreuken 11:25

In Lucas 6:38 zegt Jezus: ‘Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult u ervoor
terugkrijgen.’ Dezelfde God die gezegd heeft: ‘Vraag en u zult ontvangen’, zegt ook:
‘Geef en u zult iets terugkrijgen.’ God wil namelijk Zijn kinderen zegenen en de weg daarnaartoe is éérst geven.

Waarom geven?

Geven aan God betekent onvermijdelijk ook terugontvangen van God. ‘Vereer de HERE met wat je bezit en geef Hem zijn deel van je inkomsten. Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip’ (Spreuken 3:9-10).

Wat een beloning van overvloed! Als wij geven, zoals de Bijbel ons leert, zetten wij Gods wetten van vermenigvuldiging in actie.

Maak het verschil

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. – 1 Petrus 3:8

Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.  – 1 Korintiërs 10:24

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. – Hebreeën 13:1-2

Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. – Romeinen 14:13

HELP NU EN DONEER

Voor € 10,- geef je een kind in het weeshuis Eben Haëzer
in Suriname al een maand lang een goed ontbijt.

DONEREN
IDEAL

Voor Stichting Hulp in Nood:
NL82ABNA0480425922
ABN-AMRO Amsterdam

[wcdp_donation_form id="9109"]

Dankzij onze ANBI-status kunt u standaard uw giften aan Stichting Hulp in Nood als aftrekpost bij uw belastingaangifte opvoeren als deze tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen zijn.

Wilt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel over al uw schenkingen aan het Stichting Hulp in Nood? En uw giften voor de komende jaren goed geregeld hebben?

Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst met Stichting Hulp in Nood aan. In deze overeenkomst legt u voor minimaal 5 jaar vast dat u een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Door slim om te gaan met dit belastingvoordeel kunt u uw donatiebedrag zelfs verhogen. De belastingdienst betaalt in dat geval mee aan uw gift. Bruto geeft u meer, maar netto blijft u hetzelfde betalen. Voordeel is dat Stichting Hulp in Nood meer mensen kan helpen met uw gift.

Voor algemene donaties aan Stichting Hulp in Nood kunt u rekeningnummer NL27 INGB 0003704934. gebruiken. Wij zijn gevestigd te Amsterdam. Wilt u voor een specifiek hulpverleningsproject, dan dient u dit in de omschrijving van uw donatie te vermelden.

Stichting Hulp in Nood is een ANBI-instelling. Donaties aan Stichting Hulp in Nood zijn vrijgesteld van BTW. Ons RSIN nummer is 810821035. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte als u uw donatie als aftrekpost wilt opvoeren.

Stichting Hulp in Nood is op 24 mei 1973 opgericht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel met als KVK nummer 33163334.

We kunnen het ons voorstellen dat u graag eerst persoonlijk contact wilt hebben voordat u een grote schenking doet namens uzelf of vanuit een stichting of vermogensfonds. In een persoonlijk gesprek met onze voorzitter de heer Lorenzo Homoet kunt u uw wensen kenbaar maken. Samen bekijken we dan welke schenkingsvorm het beste bij u past.