De zegen van geven

‘Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die
zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.’
– Spreuken 11:25

In Lucas 6:38 zegt Jezus: ‘Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult u ervoor
terugkrijgen.’ Dezelfde God die gezegd heeft: ‘Vraag en u zult ontvangen’, zegt ook:
‘Geef en u zult iets terugkrijgen.’ God wil namelijk Zijn kinderen zegenen en de weg daarnaartoe is éérst geven.

Waarom geven?

Geven aan God betekent onvermijdelijk ook terugontvangen van God. ‘Vereer de HERE met wat je bezit en geef Hem zijn deel van je inkomsten. Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip’ (Spreuken 3:9-10).

Wat een beloning van overvloed! Als wij geven, zoals de Bijbel ons leert, zetten wij Gods wetten van vermenigvuldiging in actie.

Maak het verschil

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. – 1 Petrus 3:8

Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.  – 1 Korintiërs 10:24

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. – Hebreeën 13:1-2

Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. – Romeinen 14:13

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis

HELP NU EN DONEER

Voor € 10,- geef je een kind in het weeshuis Eben Haëzer
in Suriname al een maand lang een goed ontbijt.

DONEREN
IDEAL

Voor Stichting Hulp in Nood:
NL82ABNA480425922,
ABN-AMRO Amsterdam

DONEER NU

DONEREN
PAYPAL

Voor Stichting Hulp in Nood:
NL82ABNA480425922,
ABN-AMRO Amsterdam

DONEER NU