Waar staan wij voor?

De Kolenkitkerk is een buurtkerk gevestigd in Amsterdam-West in de Kolenkitbuurt. Een buurtkerk voor kinderen, gezinnen, jongeren, volwassen en ouderen, jong en oud dus. Wij willen de liefde van Jezus Christus uitdragen binnen een warme familie van gelovigen die aangespoord worden om te groeien naar Jezus Zijn beeld.

Visie van de Kolenkitkerk

Wij geloven in God, de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest, en willen een levendige, bruisende multiculturele community en Bijbelgetrouwe kerk zijn. Een kerk, die in contact staat met de buurt, sterke sociale verbindingen legt en niet kijkt naar afkomst, cultuur, achtergrond en religie, maar de liefde van Jezus Christus centraal stelt. Wij geloven in de kracht van het gebed om levens en situaties te veranderen waar mensen en gezinnen mee te maken hebben. We leren bidden. Bidden is praten met God. En als God onze gebeden beantwoord, vieren we dat samen. Tijdens samenkomsten op zondag en doordeweek versterken wij de onderlinge en persoonlijke groei als gelovigen.

Met speciale projecten en activiteiten bij House of Charity*, biedt ons team een antwoord op zorg- en adviesvragen door laagdrempelige, samenbindende activiteiten (link), voorlichting en projecten zoals coaching & ondernemerschap, ambassadeurschap, vrijwilligerswerk en events te organiseren.

Wij willen jongeren de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen en iets terug te geven aan de omgeving door middel van social community diensten te leveren. Ook voor alle kerkleden wil de kerk een plek zijn waar zowel mannen als vrouwen vrijwillig en gepassioneerd in de bediening arbeiden. Een kerk met opbouwende, praktische en relevante woordverkondiging. Waar men leert door Christus in overwinning te leven en relaties worden vernieuwd. Een kerk die impact heeft in de wereld vanuit de bewogenheid voor mensen (door de liefde van Christus). Het investeren in de levens van kinderen in weeshuis/internaat Eben Haëzer (link) in Suriname geeft uiting aan dit verlangen om Gods liefde te delen met jonge mensen in het buitenland.

Missie van de Kolenkitkerk

De missie van de Kolenkitkerk is om in de directe omgeving van de kerk en haar kerkleden een ieder te bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus. Hij is het die wij erkennen als Redder, Verlosser en Zoon van de Levende God. Wij willen daarbij een zegen zijn voor de regio. Wij willen mensen helpen om op hun bestemming te komen door hen o.a. te onderwijzen,  te trainen en hen te dopen als volgelingen van Jezus Christus. Wij willen mensen klaarstomen voor het plan wat God met hen heeft. Wij geloven dat God met ieder mens op aarde een specifiek plan heeft.

Wij leggen met onze vrienden en partners verbindingen in de community voor de toekomst met samenkomsten, online Bijbelstudies, trainingen, praatgroepen (ook wel talent groups genoemd), coaching & ondernemerschap, ambassadeurschap, vrijwilligerswerk en events.

De komende 2 jaar investeren wij in de renovatie van de Kolenkitkerk zodat wij die activiteiten kunnen organiseren om ondernemers en burgers een platform te geven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sociaal ondernemerschap, ontmoeting en samenlevingsopbouw.

Jong geleerd is oud gedaan!

Wij geloven dat wat op jonge leeftijd is geleerd als leidraad fungeert voor de rest van je leven. Daarom investeren we graag in kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.” Spreuken 22:6

  • We zijn een buurtkerk

  • Als familie ondersteunen we elkaar

  • We bieden een plek voor jong en oud

  • We zijn liefdevol en warm

  • We behandelen elkaar met respect

  • Onze kerk is een reflectie van onze multiculturele samenleving

  • We helpen elkaar te groeien in de talenten die God ons heeft gegeven