De Stichting Vrienden van de Kolenkit in is opgericht in maart 2013 en draagt zorg voor

zowel de kerkelijke als de maatschappelijke functie van de Amsterdamse Kolenkit; Opstandingskerk.

Daarnaast zet de Kolenkit zich ook in voor cultuur in de kerk, zoals exposities, concerten en overige activiteiten.

Het historische kerkgebouw de Kolenkit staat vermeld als Rijksmonument en is geheel afhankelijk van donaties om

restauraties en onderhoud van dit markant gebouw te realiseren. Wij doen een beroep op bijdragen van bedrijven,

fondsen, kerkelijke gemeenten, stichtingen en particulieren.

 Door de stichting een warm hart toe te dragen en daardoor een vriend te worden van de Kolenkit, biedt u ons

de mogelijkheid om dit te kunnen blijven realiseren.

STICHTING VRIENDEN VAN DE KOLENKIT

U kunt ons steunen door een donatie te doen op

IBAN rekeningnummer NL68INGB0008273284

t.n.v. STICHTING VRIENDEN VAN DE KOLENKIT.

Speciaal voor onze donateurs organiseren wij diverse

activiteiten en evenementen die u gratis of tegen een

gereduceerd tarief worden aangeboden.

Wist u dat Stichting Vrienden van de Kolenkit een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is?

Dat houdt in dat in sommige gevallen een donatie belasting aftrekbaar is.

Voor de voorwaarden omtrent schenkingen en donaties  kunt u terecht bij www.belastingdienst.nl