Er gebeurt veel in onze stad. Het is daarom belangrijk om te weten wat er speelt in onze wijk. Door de straat op te gaan horen we de verhalen en komen connecties tot stand.

Sinds enkele weken werken wij samen met netwerkpartners en gaan wij de straat op om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk/buurt.

Een van de speerpunten van de gemeente Amsterdam is een leefbare buurt voor, door en met de inzet van sleutelfiguren in de wijk, die zichtbaar op straat zijn. Middels buurtrondes komen we in contact met de mensen in de buurt.

Wilt u meer weten over wat wij doen vanuit de Kolenkitkerk?

Belt u gerust naar 020-6866469 of mailt u naar stichtinghulpinnood@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Opstandingskerk ‘De Kolenkit’