• Verzuim de onderlinge samenkomsten niet (Hebr. 10:25/ Hand. 2:42)

 • Dagelijks minstens 15 minuten bijbel lezen (Matth. 6:11)

 • Dagelijks minstens 15 minuten bidden (Ef. 6:18)

 • Voedt u dagelijks met Gods Woord d.m.v.:

  • bijbelstudie

  • het lezen van een geestelijk boek

  • het kijken naar een bijbelse video,
   dvd, of het luisteren naar een geestelijke plaat of cd

  • het kijken naar een bijbelse zender of tv

 •  Breng het geleerde in praktijk (Math. 7:21,24)