Ik mis de kerk, ik mis de broeders, de gezamenlijke gebeden, samen naar de prediking luisteren, de zang en muziek, een kopje thee/koffie na afloop van de dienst drinken. Een paar van de opmerkingen die leden van de kerk opperen tijdens de gesprekken over de telefoon, Whatssapp en andere social media uitingen. 

Wat missen we eigenlijk, nu we niet naar de kerk kunnen gaan?

Het gemis van saamhorigheid, het zoeken van verbinding, samenzijn, contact, broeder- en zusterschap, geraakt worden door Gods Woord, het luisteren naar elkaars verhaal, een bemoediging, het uitspreken van Gods zegen naar elkaar en nog zo veel meer. Hetgeen wij in februari en een deel van maart 2020 als vanzelfsprekend achtten is in de huidige Coronatijd veranderd in gemis naar de kerkdiensten. Wat een rare, maar noodzakelijke gewaarwording.
Tot die tijd van samen de zondagdiensten beleven, mogen wij genieten van de onlinediensten via YouTube. Vanuit onze woonkamers of elders kunnen wij genieten van een bemoedigend woord en toch die verbinding met elkaar op afstand krijgen.
Maar het is toch anders en vaak, zo blijkt ook uit de praktijk, ga je iets pas missen, als je het niet meer hebt. En de kerk niet kunnen bezoeken is nou juist iets wat voor veel mensen een gemis is geworden. Voor de degene, die gedurende de tijd toen we wél naar de kerk konden, bijzondere redenen gebruikten om niet naar de kerk te gaan, is er hopelijk ook het verlangen om weer naar de kerk te mogen, gegroeid.

Waarom dan?

Omdat veel redenen om niet naar de kerk te gaan, gedurende de Coronatijd niet meer van toepassing zijn. Was het bezoeken van de kerk een kwestie van wel of geen zin hebben, te laat naar bed gegaan zijn en er voor kiezen om lekker uit te slapen? Of voorafgaand aan de kerkdienst nog snel even afbellen of appen met woorden: “Ik ben moe, kun je aan de voorganger doorgeven dat ik vandaag niet naar de kerkdienst kom?” 
Maar ik kan toch thuis bidden? Natuurlijk en zeker doen. De Bijbel heeft een prachtig antwoord op eenparig gebed en dat is: omdat er kracht aan ontleent wordt. In Mattheus 18:19 en 20 staat: Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
En hoeveel te meer als wij met z’n allen naar de kerk gaan. 
Het verlangen naar de kerk, de gemeenschap van gelovigen, die bij elkaar komen om God te aanbidden. De kerk als symbool van het Lichaam van Christus, dat bij elkaar, daar gaat dit verlangen over. 
#kerk #verlatenheid #Corona #sterkingebed