De beloften van de Heer zijn ja en Amen, en evenals God nimmer kan falen, zo zullen Zijn beloften nooit falen. God en Zijn beloften zijn één. In de bijbel staat dat geloof komt door het horen van Gods Woord (Rom 10:17) en horen doen wij als wij luisteren. Luisteren is de basis van het goed horen. Als wij niet goed luisteren, kunnen wij ook niet goed horen wat God ons te zeggen heeft. In de tekst van Jes. 46:4 zegt de Heer duidelijk aan ons, aan u en aan mij, dat Hij er gedurende ons hele leven voor ons zal zijn. Een mens is niet ineens oud. Wij worden als baby geboren, worden een peuter, daarna een kleuter, daartussen zijn er ongeveer acht jaar, voordat wij een tiener zijn, daarna zijn er weer ongeveer zes jaar volgens de wet dat wij als volwassenen kunnen handelen. Met het tellen van de jaren 20,30,40 ,50,60, komt er een moment dat u het stempel oud krijgt tussen 60 en 70 en na 70 ben je dan bejaard volgens de maatschappij. Je telt dan niet meer mee en je kinderen en kleinkinderen beslissen wat er gebeuren moet. Dat is zo in de wereld en de maatschappij helpt ook een handje mee. Gelukkig is het bij God niet zo.

Luisteren is de basis van het goed horen.

In de bijbel lezen wij dat God op oude leeftijd Abraham en Mozes roept voor Zijn werk; maar ook roept Hij op jonge leeftijd werkers voor Zijn dienst. (brief Timoteüs). God staat dus boven alle wereldse instellingen en werkt met wie Hij dat wil. Als er staat dat Hij tot de ouderdom Dezelfde is dan wil dat zeggen dat er geen zweem van ommekeer bij Hem is en dat Hij geen berouw heeft van wat Hij voor u heeft en met u wil doen. Zijn beloften zijn ja en amen. Hij zal afmaken waarmee Hij begon, want die ervaring heb ik. Het dragen van ons door de Heer kunnen wij elke dag ervaren. Hoe vaak zijn we niet ziek, zwak of teleurgesteld in het leven, maar deze Almachtige heeft altijd uitkomst gegeven. Hij heeft u niet alleen maar gedragen, maar ook als u heel zwaar was vanwege hele zware lasten en zorgen, heeft Hij u getorst. Niets was voor Hem te zwaar of te moeilijk. Hij torste u tot vandaag en zal het blijven doen tot dat Hij komt. Hij wil dat u op Hem blijft zien en uw oog slechts op Hem gericht is. Hem blijft vertrouwen.

In Matth. 14:2233 waar er vertelt wordt over Jezus gaande over het meer, lezen wij dat als wij ons oog op Hem gericht houden wij ook zoals Hij deed, zullen lopen over het water. Wij zullen het onmogelijke kunnen doen. Wij moeten echter geen moment twijfelen aan Zijn almacht en nauwgezet doen wat Hij van ons vraagt, daarbij onze ogen gericht houden op deze Heiland; niet twijfelen dus, want wie twijfelt maakt God tot een leugenaar.

Het was niet dat Petrus geen geloof had in Jezus. Neen, hij geloofde wel, anders was hij niet begonnen te lopen, maar op het moment dat hij zag op de golven, dat zijn de omstandigheden om hem heen; waardoor hij zijn blik van Jezus had afgewend, begon hij te zinken. Gelukkig kon hij roepen: “Here redt mij” Jezus stak eerst Zijn hand naar hem uit om hem te redden. Jezus begon niet meteen met hem te bestraffen. De liefde van Jezus was groter dan de twijfel van Petrus. Eerst toen Jezus hem gered had zei Jezus tegen Petrus: “Gij kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen”. Wat een liefde is Hij. Hij is de Enige Die de macht heeft over hemel en aarde, de zee en al wat daarin is.

Als Jezus spreekt, moeten alle natuur elementen zwijgen. Als Jezus spreekt tegen uw ziekte, moet de ziekte wijken, want Hij is de Geneesheer aller tijden. Geef uw problemen aan Jezus; vertel Hem het probleem op uw werk, op school, bij uw familie en geloof dat Hij een oplossing kan brengen in iedere situatie. In Psalm 121 lezen wij dat de psalmist zijn hulp verwacht van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Als wij Hem volkomen vertrouwen, dan zullen wij met verbazing als Petrus uitroepen….Waarlijk Gij zijt Gods Zoon! Amen.

De Here zegene u. Pastor L. Homoet.