De vorige keer informeerden wij u over de openbare ruimten rondom de Kolenkitkerk een nieuw gezicht krijgen, maar ook de renovatie van de Kolenkitkerk zelf zal in het najaar van 2019/2020 een feit zijn. Hiervoor is er een projectteam samengesteld van professionals die samen met de beheerders van de Kolenkitkerk verschillende activiteiten zullen organiseren.

Het eerste gedeelte van de renovatie betreft het dak van de Kolenkitkerk en de binnenwerkzaamheden. Wekelijks wordt er vergaderd met de beheerders van de Kolenkitkerk en de professionals en wordt de planning goed bewaakt.

De Amsterdamse Kolenkitkerk wil een deel van de renovatie werkzaamheden d.m.v. crowdfunding bekostigen. We hebben € 15.000 dit eerste jaar nodig.

Renovatie kosten bijeenbrengen door middel van crowdfunding

Wat houdt crowdfunding precies in? Crowdfunding betekent dat je met een grote groep mensen gezamenlijk een mooi project financiert. Voor de renovatie is een bedrag begroot van € 75.000 verspreid over 5 jaar. Dit betekent per jaar een bedrag van € 15.000. Om dit te realiseren zullen wij een aantal grote events organiseren. Het projectteam staat open voor suggesties. Mogelijk heeft u connecties en kunt u ons helpen bij de crowdfunding. Wij hebben een grote God en ge-loven dat niets onmogelijk is. Wij vragen om uw steun en om uw gebed. 

DOE MEE EN SPONSOR DE RENOVATIE VAN DE KOLENKITKERK

Doe mee met de leuke acties van de Kolenkitkerk, daarmee sponsort u ook de renovatie van de Kolenkitkerk, tot snel en alvast bedankt!