…..een van de cursisten van de Bijbelstudie aan het woord……

“Smaakt en ziet dat de Here goed is;
welzalig de man die bij Hem schuilt” (Psalm 34:9).

Met deze verzen wil ik aangeven hoe geweldig ik de Bijbelstudies vindt die gegeven worden in de Opstandingskerk De Kolenkit. Om u als lezer en gemeentelid een beeld te geven hoe zo een avond eruit ziet, neem ik u graag mee in het volgende verhaal.

Na de gebedsdienst die elke dinsdagavond gegeven worden krijgen wij een lezing uit de Bijbel van pastor Sarah-Jane Homoet. Elke week ervaar ik Gods aanwezigheid. Gods woord is een machtige bemoediging, aansporing, leidraad voor het leven. Gods woord beschermt, geeft richting en is een bescherming voor Gods kinderen.

De Bijbelstudie is voor mij een geschikte manier om te leren uit het woord van God en samen ervaringen te delen door de geleerde lessen in de praktijk te gebruiken. Ik vind het erg leerzaam, want de onderwerpen kun je echt toepassen in het alledaagse leven. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen en krijg je ook de gelegenheid om je ervaringen te delen.

De eerste twee onderwerpen hadden 2 centrale thema’s, die echt iets zeggen over de huidige tijdgeest. “JEZUS of IK op de troon” was de eerste van een reeks lessen. De tweede gaat over “Nazorg” en is pas begonnen. Deze Bijbelstudies heeft pastor Lorenzo Homoet gegeven en hebben echt indruk op mij gemaakt, want er zijn effecten als je Jezus op de troon of jezelf op de troon zet. Hoe zie je dat in je leven terug? Verder behandelen wij vragen, die pasbekeerden hebben. Hoe begeleiden wij/ik de persoon? Welke rol spelen wij hierin en hoe ging het met ons toen wij pas tot bekering kwamen? Deze vragen horen bij een groeiende gemeente met groeiende Christenen.

“JEZUS of IK op de troon”

We hebben ook de redenen besproken die mensen geven om niet naar de kerk te komen, maar ook over de voordelen van het wel bezoeken van de kerkdiensten. Zo herkenbaar en tegelijkertijd een aansporing om te blijven getuigen over de grote dingen die God doet in ons leven. Een andere les die ik erg leerzaam vond was, hoe om te gaan met de emoties van een ander, want die kunnen soms best heftig zijn. Hoe kan God ons dan toch gebruiken in zulke situaties?

Ik kan alleen maar zeggen dat het volgen van de Bijbelstudies mij helpt in het groeien naar een volwassen Christen. De lessen kun je ook in de praktijk toepassen, op je werk, in je evangelisatie, in je gezin, bij je vrienden en omdat het samen gegeven wordt, groeien wij ook samen. Dat is mooi om te zien.

Ik wil u aansporen om de Bijbelstudies bij te wonen, omdat er zoveel meer te leren en te ontdekken valt uit het Woord van God. De Bijbelstudie is een verrijking voor mij in mijn Christelijke wandel. Ik leer er ook veel over mijzelf en kan nog meer tot zegen zijn voor de mensen om mij heen. Dat is een van de effecten die de Bijbelstudies in uw leven zal hebben. Door te komen leert u, groeit u en wordt u geestelijker een sterkere en vruchtbaardere persoon, die nadat je ontvangen heb, weer kan delen met de wereld. “Smaakt en ziet dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt” (Psalm 34:9). God bless!