Pastoor L. Homoet, een kennismaking

Lygia Agnes Leonie Homoet, geboren op 8 maart 1937 in Parimaribo Suriname is sedert 1978 de pastor van de Opstandings-kerk (de Kolenkit). Een persbericht uit 2001.

Zondagavond 30 september 2001 om 20.00 uur wordt in de KOLENKIT in Amsterdam aan de Surinaamse evangeliste LYGIA HOMOET een Koninklijke onderscheiding uitgereikt vanwege haar vele verdiensten.
Mevrouw Homoet begon in 1956 haar onderwijsloopbaan in Suriname.
In 1959 vertrok zij naar Nederland. Zij volgde op een avondschool in Utrecht de hoofdakte-opleiding en slaagde binnen 6 maanden met een 10 voor wis- en natuurkunde en een 9 voor de Nederlandse taal. Een prestatie die volgens
de docenten niet eerder geleverd was. Van 1960 tot en met 1975 heeft mevrouw Homoet op diverse scholen in Veenendaal en Rotterdam gewerkt.

In 1975 besloot zij om full-time evangelisatiewerk te gaan doen via de mede door haar in 1973 opgerichte Stichting Hulp in Nood Nederland.
Van 1962 tot 1983 werden in diverse landen, waaronder Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Spanje evangelisatiecampagnes gevoerd.

Weeshuis/internaat Eben Haëzer

In 1976 kocht de Stichting Hulp in Nood 9 hectare grond in het district Saramacca in Suriname.
In 1978 werd aldaar het weeshuis/internaat Eben Haëzer gebouwd. Door de jaren heen zijn honderden kinderen opgevangen en begeleid. Velen bekleden belangrijke maatschappelijke functies.
In 1983 liet de Stichting Hulp in Nood een kerk bouwen in Suriname en kocht in 1978 de Kolenkit in Amsterdam, die door de inspanningen van mevrouw Homoet als eerste kerk op de monumentenlijst van de gemeente Amsterdam werd geplaatst. Met niet aflatende energie heeft mevrouw Homoet zich ingezet voor de restauratie in 1999 van dit beeldbepalende gebouw in Amsterdam- West. In binnen en buitenland heeft mevrouw Homoet zonder persoonlijk gewin, met veel inzet en betrokkenheid zich jarenlang ingezet voor haar medemens in nood, daarbij handelend vanuit een diep gevoelende religieuze overtuiging.

Mevrouw Homoet is reeds vele jaren de pastor van de Opstandingskerk de Kolenkit in Amsterdam-West, Bos & Lommer.