Met diepe droefenis delen wij u mede dat onze lieve moeder, pastor L.A.L. Homoet van de Kolenkitkerk in Amsterdam en oprichtster van het weeshuis. internaat Eben Haezer te Saramacca Suriname,  gisterenavond, na een kort ziekbed – vrijdag 19 augustus 2016 – van ons is heengegaan. Wij zullen haar heel erg missen. Haar geloof, warmte, liefde, inspiratie en doorzettingsvermogen zal in ons voortleven.

Wij, de kinderen, het kerkbestuur van de Kolenkitkerk te Amsterdam, de bestuursleden van Stichting Hulp in Nood Nederland en het bestuur van Stichting Hulp in Nood Saramacca te Suriname zullen haar werk in dezelfde lijn voortzetten.

Hierbij berichten wij u nadere informatie over de uitvaart:

Donderdag 25 augustus 2016
19.00u – 21.00u – Gelegenheid om afscheid te nemen in de Kolenkitkerk te Amsterdam
en het ondertekenen van het condoleanceregister.

Vrijdag 26 augustus 2016
11.30u – 13.30u – Kerkdienst in de Opstandingskerk de Kolenkit
– gelegenheid tot het ondertekenen van het condoleanceregister.

15.00u – 16.00u – teraardebestelling begraafplaats Westgaarde
adres: Ookmeerweg 275, 1067 SP Amsterdam

De koffiekamer en het ondertekenen van het condoleanceregister vindt plaats in de Kolenkitkerk na afloop van de
teraardebestelling. Hierna zullen wij in de geest van pastor L. Homoet zoals zij was, samen komen om iets met elkaar te nuttigen.

Wij wensen een ieder Gods kracht, troost en sterkte toe met dit grote verlies.