Evangelist Hayford Obeng is een respectabele spreker die machtig door God wordt gebruikt in binnen- en buitenland. Naast het spreken gebruikt hij ook zijn zang om God groot te maken en het Woord van God te verspreiden.

“…maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Hand. 1:8)