Ook als het in de vorm van kip wordt aangeboden ….waar gebeurd

Het was etenstijd en voor die gelegenheid belde Jan naar Boaz: Ik heb vandaag trek om kip te eten, kom even bij me langs en ga naar die heerlijke kippetjeszaak, die van die heerlijke krokante kippetjes verkoopt. Je weet toch, wat ik bedoel? Ja, antwoordt Boaz.

Zo gezegd en zo gedaan. Boaz, die normaal gesproken een wandeling maakt, kiest er deze keer om lekker snel naar de winkel te gaan en pakt zijn fiets.

Bij KippetjeszaakFransenChris aangekomen ontstaat er een gesprek met de teamleider, die deze dag op zijn hart wilde luchten over de gevolgen en effecten van de Coronavirus op de kippetjeszaak. Deze teamleider was normaal gesproken niet zo spraakzaam, omdat de zaak voorheen altijd erg druk was en was er geen ruimte om zo uitvoerig in gesprek te gaan. Deze teamleider benutte ook het moment om een van zijn nieuwe menu´s voor te stellen, omdat deze die veel voordeliger was en verschillende lekkernijen had. Boaz bedankte voor deze tip en besloot te bestellen.

Met een papieren tas vol met heerlijk geurende kippetjes verliet Boaz vervolgens de winkel en vervolgde zijn weg terug naar huis waar Jan op de kippetjes zat te wachten. 

Maar toen gebeurde er iets wat zelfs Boaz niet verwacht had. Op ongeveer twee derde deel van de weg naar de kerk scheurde de papieren zak open en alle kip viel uit de 2 bakken op de grond. En op dat moment ervaarde Boaz dat iemand hem voorbij fietste.

Waarom juist nu?

Met stomheid geslagen, keek Boaz met zijn fiets in de hand naar de kippetjes, die nu verspreid op de grond lagen. Deze gedachten dienden zich aan bij Boaz: “wat moet ik aan Jan vertellen? Nee, ik bel hem niet, dit is gewoonweg schande, dit is mij nog nooit overkomen, waarom juist nu?”

Terwijl deze gedachten als intern gesprek doorliepen, keek Boaz voor de zekerheid op zijn mobielbankierenapp om te kijken hoeveel saldo hij nog over had om kip voor Jan te kunnen kopen. God zij dank kon Boaz nog kippetjes kopen voor Jan met het beetje geld dat hij over had. En toen ervaarde Boaz dat de fietser die voorbij gefietst was, achter hem langs liep. En zich omdraaiende zag hij een man op zijn knieën met de bak in zijn hand, die kippetjes van de grond oppakken, opstaan, een kippetje eten en zonder een woord te zeggen, doorlopen.

Boaz keek niet eens naar de man, die waarschijnlijk naar zijn fiets gelopen was. Het leek wel film waarvan de kijker hopelijk een mooie opname ziet hoe de man wegloopt, op zijn fiets stapt of met de bak kippetjes in zijn hand besluit om te eten. Hoe dan ook, op dat moment kwam het besef bij Boaz dat dit moest gebeuren en dat het geen toeval kon zijn dat uitgerekend op dat moment de kippetjes op de grond vielen. Deze kippetjes waren bestemd voor iemand die het niet erg vond om de kippetjes op te rapen en te genieten van een heerlijke maaltijd.

En zo vervolgde Boaz zijn weg terug naar de kippetjes zaak met de gescheurde zak nog hangend aan het stuurwiel. Zijn intentie was om een nieuwe zak kippetjes te bestellen voor Jan met het geld wat over was én het geld op zijn bankrekeningnummer. 

Terug in de kippetjeszaak

In de kippetjeszaak liet Boaz de gescheurde zak zien en vol verbazing vertelde hij wat er gebeurd was. Wat denkt u dat de reactie van de teamleider en de medewerker, die de bestelling bereid hadden, was?

Dat is geen probleem. We hebben in het verleden heel veel klanten gehad, die met een zak kip in de regen liepen waarvan de zak nadat het nat was geworden, scheurde, de kippetjes op de grond gevallen waren”. De teamleider vervolgde: “Mijn tip aan de klanten was vervolgens om de tas stevig aan de onderkant vast te houden”.

Opnieuw met verbazing en stomheid geslagen zei Boaz: “Maar ik ben best bereid om te betalen hoor. Kijk, dit is het geld waarmee ik wil betalen”.

De teamleider en zelfs de medewerker waren beiden beslist: “Je hoeft niets te betalen, want we hebben genoeg kippetjes.” De medewerker zei: “En nu krijg je de kippetjes in twee aparte tassen”. En toen was Boaz, die zo graag praatte, stil. 

Boaz was zo blij en dankbaar dat hij twee nieuwe zakken kip in ontvangst mocht nemen en bedankte voor het weggaan nogmaals de teamleider en medewerker. Onderweg naar huis kon Boaz uit dankzegging alleen maar zingen en God danken voor dit wonderbare moment.

Het moraal van het verhaal met enkele levenslessen

  • God is onze Voorziener
  • God Zijn timing is perfect
  • God gebruikt situaties en omstandigheden en brengt Zijn plan tot uitvoer
  • God wilt zegenen
  • God gebruikt mensen (bereidheid om te vragen, bereidheid om te gaan, bereidheid om vrijgevig te zijn en bereidheid om in ontvangst te nemen)
  • God is onze Voorziener

Een opengebarsten zak lag in Zijn planning en de man, die achter de broeder fietste was niet toevallig daar. God voorzag en deze man nam het aan.

In tijden van schaarste, in tijden van nood, in tijden van behoeftig zijn, voorziet God. In de alledaagse dingen gaan heel vaak bijzondere gebeurtenissen schuil, die hemels ingrijpen betekenen. Hebben wij nog oog voor de grote God, Die voor iedereen wilt zorgen?

Daarbij gebruikt God mensen, ziet Hij hun hart en maakt Hij wat onmogelijk lijkt, mogelijk

Dus, dank God in alles en als je iets of iemand hebt gekregen van God, koester het of hem/haar! 

In Openbaring 2:25b staat geschreven:

Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik (Jezus Christus) gekomen ben.