Eindelijk was het dan zover. Een busreis naar Dusseldorf.

De organisatoren van de busreis hadden niet gedacht dat zij zelf “nee” moesten verkopen voor de belangstellenden die op het laatst dan toch beslisten om mee te gaan. Het begon al vroeg in de Opstandingskerk – de Kolenkit waar alle passagiers zich hadden verzameld. Voor de catering in de bus hadden de organisatoren en het keukenpersoneel gezorgd voor belegde Surinaamse broodjes, drank en heerlijke Surinaamse koeksoorten. Dit alles ten bate van de renovatie van de Opstandingskerk, de Kolenkit in Amsterdam.

Deze busreis maakte onderdeel van de crowdfund-actie die wij dit jaar zijn gestart voor de renovatie van de Opstandingskerk, de Kolenkit. Er zullen zeker nog een aantal events dit jaar volgen. De stemming zat er goed in. Het prachtige weer op deze dag heeft er zeker aan bijgedragen. Tijdens de heenreis kregen de passagiers een informatiepakket die het crowdfund-team speciaal had samengesteld. Uit de evaluatieformulieren is gebleken dat alle passagiers de organisatie rond de busreis met een dikke voldoende hebben beoordeeld. Het crowdfundteam heeft uit deze eerste busreis nieuwe inzichten gekregen.

Op weg naar de volgende crowdfund-actie

Wij willen het team crowdfund, het bestuur en iedereen die achter de schermen heeft gewerkt tot het welslagen van deze dag, hartelijk bedanken. Het smaakt naar meer, gezien de aanmeldingen voor de eerstvolgende busreis die eind van het jaar plaats zal vinden. De crowdfund-actie met deze busreis heeft een prachtig bedrag opgeleverd van totaal € 1200,-. Wij zijn er nog lang niet. Alle beetjes helpen. Helpt u ons? Houd u voor het volgende event de website in de gaten.