Zien wij een gelijkenis van een auto en de christen als wij het hebben over brandstof?

Een auto bestaat uit verschillende onderdelen, die allemaal los van elkaar wel een functie hebben, maar als ze niet aan elkaar gekoppeld worden, zijn ze niet functioneel of zelfs functieloos. U kent het beeld wel van auto’s die op de snelwegen voorbijrazen en allemaal een bestemming hebben. De een komt er eerder aan dan de ander, naar gelang het eindpunt van die reis is.

Hoe zou dat dan zijn met het leven van een christen?
De verschillende onderdelen zijn bij de christen de beloften die God in Zijn Woord aanbiedt en waar de christen zijn/ haar kracht uit put. Het Woord van God geeft brandstof om situaties te overwinnen. Het geloof van de christen is de zekerheid dat hij/ zij deze zal overwinnen; net zoals de bestuurder van de auto gelooft dat hij/zij de bestemming zal bereiken.

De keuze voor een plek in de auto zegt vaak iets over iemand

Tijdens een training in een bedrijf vroeg de trainster aan de medewerkers om een plek in de auto uit te kiezen en te vertellen waarom zij voor die plek hebben gekozen.

Benny: “Ik wil achter het stuur zitten
“Voor mijn werk is het belangrijk om de situatie te overzien. Als er een beslissing genomen moet worden, ben ik ook de vervolgstappen aan het overzien. Dat is vooral nodig als je verschillende projecten moet managen. We zijn als organisatie bezig om nieuwe producten en activiteiten te organiseren. Voor deze projecten is een heldere visie nodig”

Jenny: “Ik wil op de stoel achter de bestuurder zitten”
“De positie achter de bestuurder vind ik het prettigst. Mijn grootste wens is om dienstbaar te zijn in de organisatie. Ik werk graag nauw samen met de directeur. Ik ben gepassioneerd om doelen te helpen realiseren. Door achter de bestuurder te staan, geloof ik dat doelen die wij als organisatie nastreven, behaald zullen worden. Ik kan in die positie zien waar we naartoe gaan en samen met ons team toewerken naar het bereiken van onze bestemming”.

Brandon: “Ik wil de motor zijn”
“De motor is een actieve onderdeel van de auto. Het symboliseert kracht, doorzettingsvermogen en kan met de juiste onderdelen heel goed werk verrichten. Ik ben een doener. Geef mij een opdracht en ik ga ervoor en kom waar we moeten zijn”.

Jimmy: “Ik wil de remmen zijn”
“Een van de belangrijkste onderdelen van een auto is de rem. Bij elk rood licht is het essentieel om te stoppen zodat er geen onveilige situaties ontstaan. Het hebben van een goede handrem op een hellende weg is natuurlijk nodig. Ik ben voor vaart in het werk, maar ik ben zo vaak in situaties terechtgekomen dat ik iemand moest afremmen, omdat die geen zicht had op de zwaarte van het probleem. Zo vaak heb ik geleerd dat de rem ruimte geeft om even stil te staan bij de situatie, erover na te denken en vervolgens met vernieuwde elan samen verder te gaan. Het werk prima om indien nodig op de rem te trappen”.

Bernadette: “Ik wil de spiegels zijn”
“Een voortvarende rit op weg begint na het starten en voordat er van wegrijden sprake is, moet er goed in de spiegels gekeken worden. Je omgeving in de gaten houden is belangrijk om overzicht te hebben en om adequaat op de situatie te kunnen reageren. Een bestuurder die gebruik maakt van zijn binnen- en buitenspiegel ziet meer van wat er voor en achter de auto gebeurd. Een van de regels, die de instructeur leert is binnenspiegel, buitenspiegel en dode hoek te gebruiken. Hieruit blijkt hoe belangrijk het kijken is. De spiegels die gebruikt worden zijn van levensbelang. Om die reden worden de sneeuw en ijskrabbers erbij gehaald zodat het zicht niet beperkt wordt alvorens op de weg te gaan. Als er geen zicht is, kan de reis niet beginnen”.

Jacintha: “Ik wil de versnelling zijn”
“De reden dat ik de versnelling wil zijn, heeft te maken met timing. Het heeft geen zin om te schakelen als je niet de juiste snelheid heb. Het schakelen hangt ook af of je een rustige of juist sportieve rijder bent. Over het algemeen kun je aanhouden voor een moderne auto: bij wegrijden: 1 bij 15-20 kmh: 2 bij 30-40 kmh: 3 bij 50-60 kmh: 4 bij 70-80 kmh: 5 Soms heb je een zesde versnelling, die gebruik je boven de 100. Goed gebruik van je versnelling levert je een lager brandstofgebruik op”.

De bestemming

De Here Jezus Christus is gekomen om ons de weg te wijzen; die naar Hem en Zijn Vader leidt. Dit kunt u lezen in Johannes 14:1-6 
Het leven is soms net een autorit. Op sommige delen van de weg, zijn er hobbels, gaan we over bergen en dalen, komen we in storm en noodweer terecht en zijn er dagen van veel zon. Hoe het ook zij. Jezus is het antwoord op onze levensvragen en biedt ons alles aan wat wij nodig hebben om op onze bestemming in de hemel te komen.