Hartelijk dankzeggen voor de steunbetuigingen

Wij willen een ieder hartelijk dankzeggen voor de steunbetuigingen op het afscheid nemen van onze lieve moeder, oma, pastor L. Homoet op donderdag 25 augustus j.l. en de kerkdienst van vrijdag 26 augustus met daaraan sluitend de teraardebestelling. Het was een waardige plechtigheid met veel belangstelling. Zij is met bazuingeschal haar Heiland tegemoet gegaan. Alle familieleden, broeders en zusters, belangstellende willen wij op deze manier bedanken voor de steun en liefde.

Het gemis is groot, maar de herinnering blijft levend. Ook in Suriname heeft het bestuur van stichting Hulp in Nood Saramacca onze pastor en oprichtster van het weeshuis/ Eben Haëzer Saramacca te Suriname een waardige gedenkdienst gehouden. Wij danken de bestuursleden
voor deze plechtigheid.

Gods zegen toegewenst aan een ieder!

Wij zullen als bestuur het mooie werk dat zij heeft opgezet voortzetten in dezelfde liefde en gedrevenheid zoals zij dat altijd heeft gedaan.