Een goede voorbereiding met betrokken kerkgangers, medewerkers van de Stichting Hulp in Nood en buurtbewoners uit de Bos en Lommerbuurt, zorgden op zondag 30 september  j.l. voor het succesvolle event ‘SAMEN TEGEN EENZAAMHEID’ .

Het doel van ons event bij de voorbereiding, was het in gesprek gaan met de bezoekers en het peilen van de behoefte. Het doel is bereikt! Eenzaamheid kan alleen worden aangepakt wanneer er oprecht geluisterd wordt en de betrokkenheid bij het initiatief in samenwerkingsverband plaats vindt. Voor deze gelegenheid werd er een enquête samengesteld met als doel de behoefte te peilen om eenzaamheid tegen te gaan.

De invulling van de dag bestond vervolgens uit een bingo, muziek en zang, een bezichtiging van de Kolenkitkerk en de heerlijke hapjes en drankjes die ervoor zorgden dat de inwendige mens zeker niet werd vergeten. De bezoekers wilden graag meedoen aan de enquête en voelden zich gehoord door de gerichte vragen die gesteld werden.

Een van de vrijwilligers uit het woonzorgcentrum  ‘DE BOEG’ wilde ons graag adviseren bij de bingo. Hierdoor werd de bingo voor jong en oud een groot succes. Vrijwel iedereen ging met een prijs naar huis.

Een bezichtiging binnen de Kolenkitkerk en een uitleg over de architect achter deze prachtige kerk, werd door veel bezoekers zeer gewaardeerd. Velen waren als buurtbewoner nog nooit binnen in de kerk geweest. De bezichtiging maakte danook een diepe indruk.

Wij als organisatie van het event SAMEN TEGEN EENZAAMHEID, maken de balans op en herinneren ons een succesvolle en gezegende dag waar zeker een vervolg aan wordt gegeven.

Onze dank gaat eveneens uit naar de winkeliers uit de Bos- en Lommerbuurt die ons ook nu wilden sponsoren bij het event.

JONG EN OUD HET SUCCES VOOR ‘SAMEN TEGEN EENZAAMHEID’
wordt als initiatief opgenomen in het activiteitenoverzicht voor het jaar 2019. Wij houden u graag op de hoogte!

Hieronder een overzicht van de dag in een kleine foto gallery. (klik op de foto voor een vergroting en op pijltje naar rechts op uw toetsenbord voor de volgende foto).