Filippenzen 4:5,6

“Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”.

Hoe is het met de begroeting in kerken en de angst voor corona?

Dit is een terechte vraag. Tenzij je het nieuws niet gevolgd heb, zul je hoe dan ook toch ergens iets over corona hebben gehoord. Jarenlang gaf je de broeder of zuster in de kerk een hand en was de kerk een plaats waar gastvrijheid en vriendelijkheid de boventoon voerden. De tekst uit Filippenzen 4:5,6 “uw vriendelijkheid zij allen mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd”…….zorgt voor menigeen nu door het bericht over corona voor enige onrust. De hartelijke groet die gewoon en gewend was. moet nu plaats maken voor een alternatieve begroeting.

Hoe zal de pastor of de dominee zijn gemeenteleden begroeten? De zgn. footshake zal toch voor enige verbazing bij velen zorgen. Maar is het dan zaak dat de gemeenteleden maar niet naar de kerk gaan om te voorkomen dat die bewuste broeder of zuster jou toch een vriendelijke hand wilt geven?

Bijgaand enkele begroetingen waarbij de vriendelijkheid zoals Filippenzen 4:5,6 ons voorschrijft overeind blijft.

  • u zwaait vriendelijk met een spontane glimlach
  • u knikt vriendelijk
  • de begroeting bij jongeren met een ellenboog

Mocht u nog meer begroetingen voorstellen, laat het ons gerust weten. Als reporter adviseer ik u om de kerk te bezoeken en uw zegen te halen.
In de onderstaande video “the vaccine to keep the virus away is praising God” laat het voorgangersechtpaar zien hoe wij als christenen tegen deze virus in opstand kunnen komen.

Reporter LJRH