– Een mens stelt zichzelf vele vragen, maar het antwoord dat hij vind is van de
Heer.

– De mens zoekt zijn weg, maar de Heer heeft hem bepaald.

– Wie een vermaning aanvaardt, wil iets leren, maar wie elke terechtwijzing
haat, is dom.