Laden Evenementen

Elke zondag om 10:30 uur wordt U welkom geheten door een van onze ushers voor een mooie eredienst waar wij God eren met zang, muziek en dans.

De Amsterdamse Kolenkitkerk is een levende en blije gemeenschap waar God en Zijn Zoon Jezus Christus centraal staat. Na de zang worden enkele mededelingen gedaan en bemoedigingen door de getuigenissen van geloofsgenoten.

Opstandingskerk, de Kolenkit heeft een aantal vaste sprekers die het Woord brengen. Na elke dienst is er gelegenheid voor gebed. Aan het eind van de eredienst wordt de zegen uitgesproken en is er gelegenheid om na te praten in de koffiebar van de kerk.

Ook voor kinderen

Er is een speciale kinder-, en tienerdienst. Spelenderwijs nemen we de kinderen mee. In deze zondagdienst gaan de kinderen na 30 min samen met begelijding naar een aparte ruimte om leuke dingen te doen.

Leuk en leerzaam voor de kinderen?

Kinderen (0 tot 9 jaar)

 • KinderBijbel

 • Leren bidden

 • Wat heb je afgelopen week gedaan?

 • Vertellen van bijbelse verhalen

 • Knutselen

 • Wat lekkers te eten en drinken

Jongeren (10 tot 16 jaar)

 • Bijbelonderricht

 • Leren bidden

 • Spreken in het openbaar

 • Verkrijgen van zelfvertrouwen

 • Knutselen

 • Wat lekkers te eten en drinken